Cerca lliure

S'han trobat 90 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Conèixer el model d'administració electrònica que s'està implementant a la Diputació de Barcelona.
  - Emprar els criteris, instruccions i models corporatius en el marc de la implantació de l'administració electrònica a la Diputació de Barcelona.
  - Conèixer les aplicacions corporatives i les diferents eines tecnològiques pròpies de la tramitació electrònica corporativa que formen part del model.

  Videoformació i en línia
  Durada
  6,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:1. Connectar amb el sentit de la motivació.1.1. Conèixer la importància de la motivació, de tenir un propòsit motivador.1.2. Redefinir des d'on adquirim els compromisos per encarar-nos amb convicció cap a ells.2. Potenciar el nostre lideratge2.1. Responsabilitzar-nos per aconseguir allò que volem.2.2. Recuperar el lideratge d'un mateix.2.3. Redefinir què vol dir "compromís" des de la responsabilitat.2.4. Identificar i redefinir les creences3. Identificar els recursos i marges de millora3.1. Identificar les competències personals: punt de partida i millora3.2. Potenciar el treball en xarxa3.3. Potenciar el millor context ens ajudarà a aconseguir el que volem.4. Elaborar un Pla d'acció

  Videoformació i en línia
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Crear un aula virtual bàsica per la impartició del curs en línia.- Conèixer les possibilitats que ofereix l'aula virtual.- Descobrir com funcionen i quina és l'experiència del alumne. - Programar els paràmetres i les eines més habituals.- Coneixer les claus per la dinamització i comunicació en línia. - Organitzar la dinamització del teu curs.

  Videoformació i en línia
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  Identificar diversos tipus de procedimentSaber desgranar un procediment en els diferents elements que el configurenAplicar allò descrit en un manual de procediments

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  Llegir amb més rapidesa i millr comprensió lectoraAugmentar el nivell de comprensió lectoraRecordar bé el que s’ha llegit tot gaudint de la lectura

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:1.Adquirir eines i recursos per aconseguir un aspecte més professional i atractiu optimitzant l'úsdel powerpoint.2.Incentivar la creativitat al voltant de l'eina de powerpoint per millorar les presentacions.2.1.Comprendre els principis del visual thinking .2.2.Saber utilitzar imatges per millorar les presentacions.2.3.Millorar l'ús de colors i les tipografies.3.Evitar l'automatització per prendre decisions en el procés de creació del powerpoint.3.1.Obrir el ventall de possibilitats amb les tècniques aprese per fer-les mes efectives a les nostres necessitats.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer els elements del text- Adaptar el text a la situació comunicativa- Conèixer i saber aplicar els criteris de redacció de textos - Utilitzar correctament els connectorsUtilitzar correctament els signes de puntuació

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  24,0 h
 • Acció formativa

  - Utilitzar tècniques de comunicació verbal i d'informació per adaptar el missatge i l'estil de la comunicació a les característiques de l'interlocutor. - Conèixer i aplicar els elements importants que ens ajuden a ser eficaços en la comunicació. - Desenvolupar una atenció telefònica de qualitat.

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  1. Planificar i estructurar les reunions i o presentacions virtuals2. Descobrir nous recursos per fer les presentacions i reunions virtuals més atractives i productives.2.1. Seleccionar els recursos virtuals que més s’adaptin a cada necessitat i objectiu.3. Adquirir recursos per generar connexió entre els participants3.1. Conèixer els propis recursos expressius per generar més connexió virtual3.2. Crear i moderar debat activament mitjançant les eines que ofereixen les sales de reunions virtuals.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  1.Avaluar i definir l’abast de l'actuació professional en la transmissió d’una imatge positiva del servei i Administració al que pertany: Concretar els valors en que es fonamenta la pràctica professional i com encaixa en els valors de la institució. Avaluar els suports i canals de transmissió d’imatge professional. Reflexionar, a partir de la pròpia experiència i realitzar un pla de millora individual.2.Aprofundir en les habilitats de comunicació oral i no verbal per projectar una imatge professional tenint en compte els interessos de la ciutadania i els de l’Administració local: Concretar els moments clau en la relació comunicativa, i les necessitats de la ciutadania mitjançant una escolta activa. Escollir l’estil comunicatiu adequat per cada moment. Definir els missatges orals i no verbals per cada moment.3.Connectar les necessitats professionals i les necessitats de la ciutadania expressant transparència i qualitat de servei: Discriminar les situacions habituals de les situacions especials. Identificar les dimensions de la qualitat. Expressar missatges compromesos amb les necessitats de la ciutadania.

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa els participants seran capaços de: 1. Adonar-se del que senten2. Adonar-se del que senten els altres3. Ser consients de la interacció entre emoció, pensament i comportament

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:•Conèixer les recomanacions generals per l’enregistrament d'un videotutorial. •Elaborar la planificació i el guió del videotutorial.•Utilitzar el programa de captura de vídeo de la pantalla de l'ordinador i de l'editor de vídeos. •Produir un videotutorial funcional.

  Videoformació i en línia
  Durada
  16,0 h