Cerca lliure

S'han trobat 82 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Conèixer el model d'administració electrònica que s'està implementant a la Diputació de Barcelona.
  - Emprar els criteris, instruccions i models corporatius en el marc de la implantació de l'administració electrònica a la Diputació de Barcelona.
  - Conèixer les aplicacions corporatives i les diferents eines tecnològiques pròpies de la tramitació electrònica corporativa que formen part del model.

  Videoformació i en línia
  Durada
  6,0 h
 • Acció formativa

  - Ampliar el vocabulari amb lèxic i expressions pròpies de l'anglès.- Conèixer diferents frases fetes i com fer-les servir.- Reconèixer alguns false friends i substituir-los per la forma correcte.- Conèixer algunes característiques dels temps verbals.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer la figura del Manipulador de Major RiscIdentificar riscos i precaucions a prendre en els alimentsConèixer la metodologia d’Anàlisi de Perills i Punts de Control CríticAplicar l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:1. Connectar amb el sentit de la motivació.1.1. Conèixer la importància de la motivació, de tenir un propòsit motivador.1.2. Redefinir des d'on adquirim els compromisos per encarar-nos amb convicció cap a ells.2. Potenciar el nostre lideratge2.1. Responsabilitzar-nos per aconseguir allò que volem.2.2. Recuperar el lideratge d'un mateix.2.3. Redefinir què vol dir "compromís" des de la responsabilitat.2.4. Identificar i redefinir les creences3. Identificar els recursos i marges de millora3.1. Identificar les competències personals: punt de partida i millora3.2. Potenciar el treball en xarxa3.3. Potenciar el millor context ens ajudarà a aconseguir el que volem.4. Elaborar un Pla d'acció

  Videoformació i en línia
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Entrenar la ment a partir d'una sèrie de preguntes per millorar les nostres habilitats dia a dia.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  - Identificar el significat d’alguns dels phrasal verbs més habituals als negocis.- Saber diferenciar els diferents phrasal verbs.- Aplicar correctament els phrasal verbs en diferents contextos.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  - Identificar el significat d’alguns dels phrasal verbs més habituals als negocis.- Saber diferenciar els diferents phrasal verbs.- Aplicar correctament els phrasal verbs en diferents contextos.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  Sensibilitzar a les persones participants vers la importància de garantir la seguretat al voltant d’internet
  Donar a conèixer els principals riscos i l’impacte i les conseqüències tant per la mateixa persona com per l’organització.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  Identificar i diferenciar els tres tipus de comportaments per afrontar un conflicte.Aprendre a afrontar els conflictes de forma assertiva

  En línia
  Durada
  1,0 h
 • Acció formativa

  - Crear un aula virtual bàsica per la impartició del curs en línia.- Conèixer les possibilitats que ofereix l'aula virtual.- Descobrir com funcionen i quina és l'experiència del alumne. - Programar els paràmetres i les eines més habituals.- Coneixer les claus per la dinamització i comunicació en línia. - Organitzar la dinamització del teu curs.

  Videoformació i en línia
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Realitzar presentacions més efectives.- Aprendre a crear presentacions visualment atractives.- Identificar les expectatives de la teva audiència.- Obtenir eines per transmetre a la teva audiència allò que vols comunicar.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  Entendre la importancia de delegar amb eficàcia per multiplicar els resultatsConèixer un procés fàcil i efectiu per a delegar correctament.

  En línia
  Durada
  1,0 h