Cerca lliure

S'han trobat 47 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Ampliar el vocabulari amb lèxic i expressions pròpies de l'anglès.- Conèixer diferents frases fetes i com fer-les servir.- Reconèixer alguns false friends i substituir-los per la forma correcte.- Conèixer algunes característiques dels temps verbals.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer la figura del Manipulador de Major RiscIdentificar riscos i precaucions a prendre en els alimentsConèixer la metodologia d’Anàlisi de Perills i Punts de Control CríticAplicar l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  - Entrenar la ment a partir d'una sèrie de preguntes per millorar les nostres habilitats dia a dia.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  - Identificar el significat d’alguns dels phrasal verbs més habituals als negocis.- Saber diferenciar els diferents phrasal verbs.- Aplicar correctament els phrasal verbs en diferents contextos.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  - Identificar el significat d’alguns dels phrasal verbs més habituals als negocis.- Saber diferenciar els diferents phrasal verbs.- Aplicar correctament els phrasal verbs en diferents contextos.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  Sensibilitzar a les persones participants vers la importància de garantir la seguretat al voltant d’internet
  Donar a conèixer els principals riscos i l’impacte i les conseqüències tant per la mateixa persona com per l’organització.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  Identificar i diferenciar els tres tipus de comportaments per afrontar un conflicte.Aprendre a afrontar els conflictes de forma assertiva

  En línia
  Durada
  1,0 h
 • Acció formativa

  - Realitzar presentacions més efectives.- Aprendre a crear presentacions visualment atractives.- Identificar les expectatives de la teva audiència.- Obtenir eines per transmetre a la teva audiència allò que vols comunicar.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  Entendre la importancia de delegar amb eficàcia per multiplicar els resultatsConèixer un procés fàcil i efectiu per a delegar correctament.

  En línia
  Durada
  1,0 h
 • Acció formativa

  Aprendre a utilitzar el feedback per a impulsar la millora contínua.Conèixer i aplicar trucs i recomanacions per donar feedback positiu i feedback constructiu.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  Aprendre les claus per adaptar i organitzar l'espai de treball a casa
  Aprendre rutines per ser més eficient
  Planificar correctament el temps per realitzar les tasques, gestionar les interrupcions i ser més productiu.

  En línia
  Durada
  1,0 h
 • Acció formativa

  - Millorar les relacions interpersonals amb persones de cultures deferents a la pròpia.- Veure les dificultats que existeixen i aprendre a superar-les.- Reflexionar davant d’algunes situacions que es presenten.- Aprendre’s a relacionar amb gent de diferent procedència cultural de manera senzilla.

  En línia
  Durada
  1,0 h