Planificació educativa per a l'equitat

Recurs

Planificació educativa per a l'equitat

Les decisions de planificació educativa preses des de l’àmbit local són claus per a reduir les desigualtats en l’accés a l’escolarització així com també en el procés i els resultats educatius de l’alumnat, especialment en el cas dels col·lectius més vulnerables. Aquesta guia, realitzada per Xavier Bonal i Adrian Zancajo, emmarca la importància de l’equitat en la gestió dels sistemes educatius i analitza el marc normatiu municipal i els principals instruments de que disposen els ajuntaments a l’hora d’implementar polítiques municipals de planificació de l'educació.

La col·lecció Guies de política educativa local ofereix uns materials breus de consulta sobre l’aplicació de les polítiques educatives en l’àmbit municipal.

Agrupació
Planificació educativa
Promotor
Gerència de Serveis d'Educació

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic educació Gestió i coordinació de competències municipals en educació