Les escoles municipals de persones adultes com a agent educatiu del municipi

Recurs

Les escoles municipals de persones adultes com a agent educatiu del municipi

Aquest Destil·lat proposa un decàleg amb els aspectes clau en la formació de persones adultes al territori. La generació d’oportunitats, els grups específics, el context comunitari i territorial, les iniciatives formatives i de participació, el lideratge públic, la participació i col·laboració, les metodologies i recursos, els participants, la planificació i les oportunitats i les dades i indicadors, són els deu punts necessaris per endegar un debat que condueixi a la formulació de propostes i decisions en l’agenda política pel que fa a la formació de les persones adultes.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.
Autoria: Màrius Martínez

Agrupació
Educació d'adults
Promotor
Gerència de Serveis d'Educació

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Professor ensenyament universitari i secundari Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Més d'una àrea Professor ensenyament no formal Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal