Estratègies locals contra l'abandonament escolar

Recurs

Estratègies locals contra l'abandonament escolar

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Agrupació
Abandonament escolar
Promotor
Gerència de Serveis d'Educació

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Professor ensenyament infantil i primària Planificació i programació de la docència
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Professor ensenyament universitari i secundari Planificació i programació de la docència
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Més d'una àrea Professor ensenyament no formal Planificació i programació de la docència