XII seminari de desenvolupament rural. Dimensions i indicadors del desenvolupament econòmic local en la ruralitat

Acció formativa

XII seminari de desenvolupament rural. Dimensions i indicadors del desenvolupament econòmic local en la ruralitat

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
Requisits
Personal tècnic dels ens locals de les àrees de desenvolupament econòmic local o que realitza funcions relacionades amb la dinamització rural i persones interessades en les dinàmiques econòmiques territorials.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació
Durada:
5 h
Presencial
0 h
Videoformació
5,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
Seminari

Programa, avaluació i acreditació

- La mesura del desenvolupament econòmic local.- La performance dels municipis petits. - Els factors de desenvolupament econòmic local a la ruralitat. - Patrons i models de desenvolupament.- Casos i bones pràctiques.

Objectiu general: -Analitzar i debatre les dimensions i indicadors del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.Objectius específics: - Presentar indicadors associats a les diferents dimensions del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.- Identificar els factors i debatre la “performance” del desenvolupament als municipis petits.- Definir estratègies de desenvolupament econòmic local.

Dues sessions de videoformació combinant presentacions i explicació de cada tema amb un espai de preguntes, dubtes i intervencions de les persones participants.
Assistència
Només s'acredita l'assistència.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic gestió programes promoció econòmica i ocupació Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local