Xarxes socials per al secretariat de direcció: com fer-ho?

Acció formativa

Xarxes socials per al secretariat de direcció: com fer-ho?

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
10 h
Presencial
0 h
Videoformació
6,0 h
Treball virtual
4 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

1. Les xarxes socials
1.1. Principals característiques, tipus i usos
1.2. Perfils personals i perfils professionals
1.3. Recerca d’informació a internet i xarxes
1.4. Tasques de suport als gestors de xarxes socials
2. Facebook
3. Twitter
4. Linkedin
5. Altres xarxes d'interès
5.1.Instagram: Usuaris
5.2. Cerques específiques sobre l'aplicació.
5.3. Missatgeria instantànea.

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:
1.Conèixer les principals xarxes socials i el seu ús professional
2.Identificar les utilitats de les principals xarxes socials i la seva aplicació en l'àmbit
professional
3.Cercar informació en les diferents xarxes
4.Publicar en les diferents xarxes depenent del context i notícia a donar

La metodologia d'impartició alternarà la metodologia i la pràctica, tana les sessions de videoformació com a través de l'alula virtual. A partir de les necessitats detectades, s'acompanyarà els participants en l'elaboració d'una guia d'ús de les diferents xarxes socials.
Producte de treball
Al llarg de la ormació els participants hauran fet una sèie de pràctiques guiades que els portaran a tenir un producte finalitzat en acabar-la. L'avaluació contempla aquests dos aspectes i la participació activa en les sessions de videoformació.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Més d'una àrea Secretari alt càrrec Ús d'eines i aplicacions bàsiques en l'àmbit digital