VIII Taller d'economia social i solidària per a les entitats locals. L’ESS i la transició ecològica i energètica

Acció formativa

VIII Taller d'economia social i solidària per a les entitats locals. L’ESS i la transició ecològica i energètica

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
Requisits
Personal tènic d’ajuntaments, consells comarcals i altres ens que operen a escala local familiaritzats amb l’ESS que volen aprofundir en les seves potencialitats de desenvolupament.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
10 h
Presencial
0 h
Videoformació
6,0 h
Treball virtual
4 h
Modalitat
Taller

Programa, avaluació i acreditació

Sessió 1- La transició ecològica i energètica i l’ESS.- Els convenis municipals de producció energètica local.- Les comunitats energètiques.- Les plataformes digitals de comercialització de consum responsable.- Els obradors compartits.Sessió 2- De l’economia local a l’economia circular.- Presentació d'experiències: La gestió de residus. L ’arquitectura sostenible. La preservació d’espais naturals. La dinamització local agroecològica.

Objectiu general:- Reflexionar i construir coneixement sobre la contribució de l'ESS a la transició ecològica i energètica.Objectius específics:- Conèixer actuacions innovadores de foment i ús de l'ESS i la relació amb la transició ecològica i energètica: producció energètica local, plataformes digitals de comercialització de consum responsable, l’economia circular, la gestió de residus, l’arquitectura sostenible, la preservació d’espais naturals i dinamització local agroecològica.- Intercanviar coneixements i recursos, sobre l'ESS i la transició ecològica i energètica.

Dues sessions de videoformació combinant presentacions i explicació d’experiències de cada tema amb un espai virtual de debat i construcció de coneixement entre les persones participants.
Producte de treball
Acreditació amb una presència del 100% a les sessions de videoformació i realitzant les activitats establertes al pla docent.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic gestió programes promoció econòmica i ocupació Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local