Ús de la guia d'indicadors de gènere per avaluar projectes i programes de la Diputació de Barcelona

Acció formativa

Ús de la guia d'indicadors de gènere per avaluar projectes i programes de la Diputació de Barcelona

Àrea promotor de formació
Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
8 h
Presencial
8 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Presentació de la guia AVALUEM-NOS: Objectius i enfoc metodològic
Avaluar amb enfoc de gènere: Per què, com i amb quins instruments?
Indicadors de gènere: definició i característiques
Què fem nosaltres en relació al gènere en l'avaluació.
Proposta bàsica d’indicadors de gènere.
Pautes per la construcció d'indicadors de gèner

Conèixer la guia d’ indicadors de gènere per avaluar programes i serveis .
Revisar i analitzar la proposta bàsica d’ indicadors de gènere
Reforçar competències d’anàlisi vers el procés d’avaluació amb enfocament de gènere
Reflexionar sobre les pautes per a la construcció d´indicadors de gènere de de l’ àmbit professional propi.

Es combinarà l‘aproximació teòrica amb el treball pràctic a partir d’ estudi de casos de diferents programes i/o serveis per veure com s’aplica o no l’enfocament de gènere, simulació de processos d’avaluació i de definició d’indicadors. Es treballarà en petits grups organitzats per afinitats d’ àmbits professionals per poder vincular la formació amb la realitat més propera. Es fomentarà el debat, la reflexió i la capacitat d’ auto anàlisi.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Referent corporatiu Més d'una àrea Referent igualtat Programes d'igualtat de gènere