Treball en equip: en xarxa i relacional

Acció formativa

Treball en equip: en xarxa i relacional

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
15
Màxim
17
Canal
Presencial
Durada:
20 h
Presencial
20 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Què és un equip de treball? El teu equip i la relació amb altres equips de treball. La cooperació. Requisits perquè un equip sigui eficaç.
- Les fases dels equips de treball. On és el nostre equip de treball? Treballem en xarxa amb altres equips dins l'organització? La formació d'equips amb mentalitat en xarxa. La relació amb altres equips interns dins l'organització.
- Desenvolupament d'habilitats personals de comunicació per millorar el treball en equip dins l'organització.
- Habilitats per a la solució de conflictes.
- Pla d'acció individual.

- Incentivar la participació, la cooperació i la cohesió interna orientades a la consecució d'objectius.
- Conèixer les característiques del treball en equip en xarxa i relacional. Conèixer les principals habilitats per aprendre a treballar en equip. Aconseguir la cooperació, el consens i el compromís.
- Promoure l'ús de tècniques i mètodes que facin més eficient la relació amb els seus superiors, i amb els iguals.

Es combinen les exposicions teòriques amb exercicis de comprensió, casos pràctics i diferents dinàmiques perquè els participants aprenguin a treballar en equip a partir del seu coneixement i de la seva pràctica professional.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Acció climàtica Manteniment instal·lacions mediambientals/presa mostres Treball en equip
Oficis Cohesió social, ciutadania i benestar Auxiliar cuina Treball en equip
Oficis Cohesió social, ciutadania i benestar Cuiner Treball en equip
Oficis Cohesió social, ciutadania i benestar Operari serveis cosidor Treball en equip
Oficis Cohesió social, ciutadania i benestar Operari serveis cuina Treball en equip
Oficis Cohesió social, ciutadania i benestar Operari serveis rober Treball en equip
Oficis Infraestructures i espais naturals Explotacions agroforestals Treball en equip
Oficis Infraestructures i espais naturals Guaita/informador Treball en equip
Oficis Infraestructures i espais naturals Guarda forestal Treball en equip
Oficis Infraestructures i espais naturals Laboratori obres públiques Treball en equip
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Treball en equip
Oficis Infraestructures i espais naturals Mobilitat i seguretat viària Treball en equip
Oficis Infraestructures i espais naturals Obres públiques Treball en equip
Oficis Infraestructures i espais naturals Permisos obres públiques Treball en equip
Oficis Infraestructures i espais naturals Presa de dades Treball en equip
Oficis Més d'una àrea Operari serveis neteja Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Ajudant serveis Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Conductor serveis logístics Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Fuster Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Instal·lador Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Jardiner Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Magatzemer Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Manteniment vehicles Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Mecànic/construccions metàl·liques Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Operari serveis logístics Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Paleta Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Pintor Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Reproducció gràfica Treball en equip
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Xofer Treball en equip
Subaltern Infraestructures i espais naturals Subaltern parcs naturals Treball en equip
Subaltern Més d'una àrea Auxiliar suport Treball en equip
Subaltern Recursos humans, hisenda i serveis interns Assistent aules Treball en equip
Subaltern Recursos humans, hisenda i serveis interns Telefonista/recepcionista Treball en equip
Suport administratiu Més d'una àrea Administratiu Treball en equip
Suport administratiu Més d'una àrea Auxiliar administratiu Treball en equip
Suport administratiu Més d'una àrea Secretari alt càrrec Treball en equip
Suport administratiu Més d'una àrea Secretari directiu Treball en equip
Suport administratiu Presidència Auxiliar protocol Treball en equip
Suport administratiu Presidència Secretari presidència Treball en equip
Suport operatiu Cohesió social, ciutadania i benestar Auxiliar geriatria Treball en equip
Suport operatiu Cohesió social, ciutadania i benestar Auxiliar infermeria Treball en equip
Tècnic auxiliar Acció climàtica Tècnic auxiliar control ambiental local Treball en equip
Tècnic auxiliar Acció climàtica Tècnic auxiliar laboratori medi ambient Treball en equip
Tècnic auxiliar Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic auxiliar atenció a la dependència Treball en equip
Tècnic auxiliar Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic auxiliar educador Treball en equip
Tècnic auxiliar Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic auxiliar farmàcia Treball en equip
Tècnic auxiliar Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic auxiliar gestió consum/salut pública Treball en equip
Tècnic auxiliar Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic auxiliar toxicomanies Treball en equip
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Treball en equip
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia/conductor bibliobus Treball en equip
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar restauració/conservació museus Treball en equip
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Delineant Treball en equip
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Operador comunicacions Treball en equip
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Tècnic auxiliar operador fotogramètric Treball en equip
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Tècnic auxiliar paisatgista Treball en equip
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Tècnic auxiliar plans emergència incendis forestals Treball en equip
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Tècnic auxiliar vies locals Treball en equip
Tècnic auxiliar Innovació, governs locals i cohesió territorial Tècnic auxiliar informàtica Treball en equip
Tècnic auxiliar Innovació, governs locals i cohesió territorial Tècnic auxiliar informàtica gràfica Treball en equip
Tècnic auxiliar Innovació, governs locals i cohesió territorial Tècnic auxiliar padró Treball en equip
Tècnic auxiliar Més d'una àrea Tècnic auxiliar relacions externes Treball en equip
Tècnic auxiliar Presidència Controlador accessos Treball en equip
Tècnic auxiliar Presidència Referent seguretat Treball en equip
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar disseny gràfic Treball en equip
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar gestió arxius gràfics Treball en equip
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar multimèdia Treball en equip
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar producció editorial Treball en equip
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar publicacions Treball en equip
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar seguretat Treball en equip
Tècnic auxiliar Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic auxiliar audiovisuals Treball en equip
Tècnic auxiliar Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic auxiliar manteniment Treball en equip
Tècnic auxiliar Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic auxiliar prevenció riscos laborals Treball en equip
Tècnic auxiliar Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic auxiliar relacions laborals Treball en equip
Tècnic auxiliar Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic auxiliar sala control/oficina tècnica Treball en equip
Tècnic especialista Acció climàtica Tècnic control ambiental local Treball en equip
Tècnic especialista Acció climàtica Tècnic gestió educació i difusió ambiental Treball en equip
Tècnic especialista Acció climàtica Tècnic laboratori químic/microbiològic Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Educador Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Fisioterapeuta Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Infermer Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Metge medicina general Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Psicòleg clínic psiquiatria Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Psicòleg clínic toxicomanies Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic consum Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic dietista Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic farmàcia Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic gestió atenció a usuari i imatge Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic gestió polítiques socials Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic salut pública Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Terapeuta ocupacional Treball en equip
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Treballador social Treball en equip
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari serveis Treball en equip
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Treball en equip
Tècnic especialista Cultura Tècnic documentació Treball en equip
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió cultura Treball en equip
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió museus - lletres Treball en equip
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic comerç Treball en equip
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic gestió programes promoció econòmica i ocupació Treball en equip
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic gestió turística Treball en equip
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Professor ensenyament infantil i primària Treball en equip
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Professor ensenyament universitari i secundari Treball en equip
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic educació Treball en equip
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic esports Treball en equip
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic joventut Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer agrícola Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer camins/canals/ports Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer forestal Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer obres públiques Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer territori Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arqueologia Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic especialista en dret urbanístic i del medi Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic geografia Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió medi natural Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió ús públic espais naturals Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic història Treball en equip
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic sistemes informació territorial Treball en equip
Tècnic especialista Innovació, governs locals i cohesió territorial Tècnic informàtica Treball en equip
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Treball en equip
Tècnic especialista Més d'una àrea Professor ensenyament no formal Treball en equip
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic anàlisi organitzacional Treball en equip
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret funció publica/relacions laborals Treball en equip
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret local Treball en equip
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió Treball en equip
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió polítiques publiques Treball en equip
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió recursos humans Treball en equip
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic organització/processos Treball en equip
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic selecció/desenvolupament Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Lletrat assessor Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Lletrat coordinador Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Redactor Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Secretari delegat Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Tècnic arxivística Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Tècnic cooperació local Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Tècnic correcció lingüística Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió comunicació Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió participació ciutadana Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió programes europeus i solidaritat Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió publicacions Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió sistemes i fons documentals Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Tècnic multimèdia Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Tècnic producció editorial Treball en equip
Tècnic especialista Presidència Tècnic relacions públiques Treball en equip
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Delegat protecció de dades Treball en equip
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Interventor delegat Treball en equip
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic especialista en dret fiscal Treball en equip
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic gestió contractació Treball en equip
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic gestió patrimoni Treball en equip
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic prevenció riscos laborals Treball en equip
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic serveis econòmics Treball en equip