Taller sobre connectors

Acció formativa

Taller sobre connectors

Àrea promotor de formació
Òrgan de Política Lingüística de la Diputació de Barcelona
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
En línia
Durada:
4,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
4,0 h
Modalitat
Taller

Programa, avaluació i acreditació

1. Què són els connectors2. Usos dels connectors:2.1. Ordenar el discurs2.2. Reformular el discurs2.3. Indicar causa, conseqüència o finalitat2.4. Marcar oposició o condició2.5. Comparar elements entre diferents oracions2.6. Establir relacions de contingut d’acord amb el que ens basem3. Tipus de connectors2.1. Estructuren el text2.2. Estructuren idees4. Exercicis pràctics

Conèixer els diferents connectors que tenim a l’abast Saber utilitzar els connectors en els contextos adequats

Hi haurà una aula virtual al campus Formadiba per fer l’acollida dels participants, on es desenvoluparà el treball autònom, seguint les pautes i consignes establertes per la formadora.A l'aula virtual els participants trobaran els espais de comunicació a
Proves d’aprenentatge
1. Participar en les activitats proposades pel docent al fòrum. 2. Un total de 5 activitats de treball autònom virtual 3. Activitat final d’avaluació
Certificat d’aprofitament

Destinataris