Renovació del certificat oficial en línia de legionel.la

Acció formativa

Renovació del certificat oficial en línia de legionel.la

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Tenir el certificat homologat obtingut en el curs de manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la, de 25 hores. És necessari tenir ordinador o tablet, amb càmera i micròfon.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Videoformació
Durada:
10 h
Videoformació
10,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

-Programa de manteniment higiènic-sanitari: Diagnòstic de situació. Programa
d'actuació. Avaluació.
-Aspectes tècnics i punts crítics a considerar per a la valoració del risc en instal·lacions
susceptibles de proliferació de legionel·la que constitueixen un risc emergent per la
seva ubicació en espais públics (ex.: nebulitzadors).
-Biocides i productes químics d'elecció en cadascuna de les instal·lacions de risc en què
la legionel·la pot proliferar i disseminar.
-Presa de mostres. Certificació i acreditació.
-Actualització sobre tècniques analítiques de detecció de Legionel·la: tècniques de
detecció ràpida.
-Responsabilitats de les empreses de manteniment.
-Actualització normativa en la legislació nacional i autonòmica en relació amb
legionel·losi, prevenció de riscos laborals i medi ambient.

-Actualitzar els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos
que comporten per a la salut pública aquelles instal·lacions susceptibles de ser focus
de propagació de legionel·la.
-Aconseguir la renovació del certificat homologat que permet treballar en totes aquelles
instal·lacions considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema
d'aigua contra incendis, torres de refrigeració, etc.

La realització del curs on line, amb plataforma zoom, preveu l'obtenció d'un certificat homologat. Els continguts d'aquesta acció formativa venen determinats per la normativa reguladora, seran explicats pels docents. Els docents facilitaran el temari dels curs en pdf als participants. El curs es divideix en blocs de continguts teòrics i un examen.
Proves d’aprenentatge
Es realitzarà una prova de coneixements per obtenir la renovació del certificat homologat. Aquest examen d’avaluació es realitzarà per Googledocs l’últim dia de la formació dins de la formació (temps màxim de realització: 20 minuts). S'enviarà l'enllaç de l'examen mitjançant el xat de la plataforma zoom.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Instal·lador Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis