Màrqueting per a destinacions turístiques locals

Acció formativa

Màrqueting per a destinacions turístiques locals

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis de Turisme
Requisits
Disposar d’accés a Internet per assegurar un seguiment correcte.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Semipresencial
Durada:
30,0 h
Presencial
9,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
21,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Introducció al màrqueting turístic.• El producte turístic i la importància de la marca.• La identitat i la imatge de marca en turisme.• El desplegament d’un pla de màrqueting turístic.• Casos pràctics de màrqueting per a destinacions turístiques.

• Entendre la importància que actualment el màrqueting té en l’activitat turística. • Conèixer l’estructura d’un pla de màrqueting turístic i analitzar-ne les fases de desplegament.• Aplicar les principals eines de màrqueting turístic en l’activitat professional diària.• Implementar les tècniques de màrqueting en la creació i la comercialització de productes turístics d’àmbit local.• Aprendre a desenvolupar un pla de màrqueting per a productes i destinacions turístiques.

Treballs de casos pràctics encarregats a través de l’aula virtual i discutits en les sessions presencials.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Certificat d’aprofitament

Destinataris