Acció formativa del BAF
Llistes Sierra: exemplars, usuaris i circulació
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
Cal un mínim de coneixements previs: Personal que faci servir les llistes com a mínim 1-2 cops al mes, o que les hagi utilitzat assíduament durant una temporada.
Es recomana que hi assisteixin els itinerants o responsables de llistes de cada Zona per fomentar la formació en cascada.
▪Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Modalitat:
curs
Canal:
Videoformació
Durada:
4.50 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   4.50 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 8
| Òptim  
10
| Màxim  
12
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Temàtica:
Objectius

▪Que els assistents siguin autònoms per fer servir les llistes amb el fi d'explotar les dades que ofereix Sierra pel que fa a exemplars, usuaris i transaccions de préstecs, i aplicar-les a les tasques de gestió de la biblioteca.

Continguts
▪Instruccions d'ús i bones pràctiques.
▪Llistes Sierra vs. Cerca combinada.
▪Organització i gestió de les llistes.
▪Procediment: com fer una cerca booleana. Camps, valors, instruccions i operadors booleans.
▪Exportació dels resultats a csv i Excel.
▪Cerques i exportacions guardades. Com fer-les servir.
▪Exemples pràctics.
Metodologia d'impartició
▪Explicació de continguts teòrics.
▪Pràctica per part dels alumnes.
▪Correcció dels exemples.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia/conductor bibliobus Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent