Llei i reglament de carreteres. Aplicació a les carreteres de la Diputació de Barcelona

Acció formativa

Llei i reglament de carreteres. Aplicació a les carreteres de la Diputació de Barcelona

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits
Personal de la GS d’Infraestructures Viàries i Mobilitat vinculat a l'àmbit competencial de planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
25
Màxim
50
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

.Llei i Reglament de carreteres. .Aplicació a les carreteres de la Diputació de Barcelona

Millorar el coneixement de la normativa en la redacció d'informes, projectes, en la gestió i explotació de les carreteres de la Diputació de Barcelona.

Sessions teóriques. Exposició de conceptes bàsics.
Certificat d’assistència

Destinataris