L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits

Acció formativa

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Requisits
Tècnics d'informàtica de qualsevol categoria.
Personal que desenvolupi funcions relacionades amb les mesures de seguretat i la protecció de dades de caràcter personal.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
22
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
10 h
Presencial
0 h
Videoformació
10,0 h
Treball virtual
5 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- L'ENS: marc legal, abast, aplicabilitat i motivació.
- Visió de la seguretat: dimensions, categoria de sistemes, mesures de seguretat.
- Definició del Pla d'adequació a l'ENS. Etapes i requeriments.
- La gestió de riscos de l'ENS: classificació de riscos, polítiques de gestió, metodologies i les eines de suport.
- Cas pràctic.

- Entendre les bases de l'ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local
- Concebre l'ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques
- Identificar les etapes que s'han de seguir per establir un Pla d'adequació a l'ENS, la seva implantació i seguiment continuat.
- Comprendre la gestió de riscos en l'ENS.

Assistència
Proves d’aprenentatge
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Innovació, governs locals i cohesió territorial Tècnic auxiliar informàtica Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Innovació, governs locals i cohesió territorial Tècnic informàtica Gestió de processos i e-administració