Jornada del Dia Internacional de les Dones

Acció formativa

Jornada del Dia Internacional de les Dones

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Requisits
Persones que treballen als ens locals, Diputació de Barcelona i públic en general.
Nombre de participants:
Mínim
100
Òptim
100
Màxim
135
Canal
Presencial
Durada:
5 h
Presencial
5 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
jornada

Programa, avaluació i acreditació

- Variaran en funció de les temàtiques que s'identifiquin com a prioritaries.

- Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.
- Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat.
- Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme.

-Conferències i debats.
Assistència
Producte de treball
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic auxiliar educador Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Educador Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Tècnic gestió polítiques socials Programes d'igualtat de gènere
Tècnic especialista Cohesió social, ciutadania i benestar Treballador social Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic joventut Programes per al desenvolupament personal i professional dels joves