Introducció a l’eAdministració als Ens del Sector Públic Diba: formació bàsica per l’aplicació dels recursos jurídics, documentals, organitzatius i eines eAdm.

Acció formativa

Introducció a l’eAdministració als Ens del Sector Públic Diba: formació bàsica per l’aplicació dels recursos jurídics, documentals, organitzatius i eines eAdm.

Àrea promotor de formació
Gabinet d’Innovació Digital
Nombre de participants:
Mínim
20
Òptim
30
Màxim
50
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
12 h
Presencial
0 h
Videoformació
10,0 h
Treball virtual
2 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Presentació del model d’extensió de les eines d’eAdm al sector públic de la Diputació de Barcelona.
- Marc normatiu de l’extensió de les eines d’eAdm al sector públic de la Diputació de Barcelona.
- La gestió documental: el document i l’expedient electrònic.
- Qualitat administrativa en la producció i validesa dels documents i actes administratius.
- Casos d’ús i eines tecnològiques.

1. Conèixer el model d'administració digital que s’estendrà a tots els ens del sector públic de la Diputació de Barcelona.
- Familiaritzar-se amb els elements definidors del model així com l’arquitectura tecnològica que el suporta.
- Entendre la nova sistemàtica de treball que s’estendrà en la seva organització.
2. Aplicar les polítiques, instruccions i criteris en matèria d’administració digital estesos al sector públic.
- Identificar i entendre la regulació interna aplicable en la gestió digital i que regeix el funcionament de les eines tecnològiques.
3. Emprar eines d’eAdm en la tramitació administrativa ordinària.
- Aconseguir els coneixements bàsics per a utilitzar eficaçment les eines d’e-Adm en la gestió del procediment i de l’expedient administratiu.

L’acció formativa inclourà tres mètodes en totes les seves sessions:
- Presentació teòrica dels conceptes per part del formador/a.
- Demostració virtual de l’aplicació dels conceptes i del funcionament de les eines tecnològiques.
- Torn de paraula obert per a la resolució dubtes.
Assistència
L'assistència en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap secció Treball transversal en la prestació de serveis
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap subsecció Treball transversal en la prestació de serveis
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap unitat Treball transversal en la prestació de serveis
Suport administratiu Més d'una àrea Administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Més d'una àrea Auxiliar administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Més d'una àrea Secretari alt càrrec Gestió de processos i e-administració