Introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques d'atenció a les persones

Acció formativa

Introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques d'atenció a les persones

Àrea promotor de formació
Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona
Requisits
Acció adreçada a tots els col·lectius professionals de la corporació.
Nombre de participants:
Mínim
20
Òptim
40
Màxim
50
Canal
Presencial
Durada:
4,0 h
Presencial
4,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

Definició de conceptes clauMarc normatiu i conceptual de les polítiques d'igualtat de gènereLa introducció de la perspectiva de gènere en l'atenció a les persones: instruments estratègicsLa violència masclista: Prevenció i atenció en dones en situació de dependènciaMesurar l'impacte de gènere: indicadors i avaluació.

Afavorir la transversalitat de gènere en els projectes i programes que s’impulsen des de la Diputació de Barcelona, incidint en quins són els punts clau en l’àmbit de l’atenció a les persones

Assistència
Combinació d'explicacions teòriques i pràctiques.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Referent corporatiu Més d'una àrea Referent igualtat Programes d'igualtat de gènere