Introducció al bon govern i a l'ètica pública

Acció formativa

Introducció al bon govern i a l'ètica pública

Àrea promotor de formació
Gabinet d'Innovació Digital
Requisits
Acció formativa adreçada a tots els col·lectius de la Diputació de Barcelona.
Nombre de participants:
Mínim
50
Òptim
75
Màxim
100
Canal
Presencial
Durada:
4,0 h
Presencial
4,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

- Les perspectives de l’ètica i el bon govern a l’administració pública. Valors ètics i principis de bon govern. - El CBGQI de la Diputació: elements bàsics - El Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professinal de la Diputació.

- Donar a conèixer els valors i principis bàsics que regulen l’ètica pública i el bon govern. - Implicar als empleats de la corporació en l’impuls dels valors ètics en la seva conducta i els principis de bon govern en tots els àmbits d’actuació de la Diputació.- Donar a conèixer els elements bàsics del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona (CBGQI) de la Diputació a tot el personal de la corporació.- Donar a conèixer el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional i les seves implicacions.

Sessió presencial tèorica amb debat dels assistents.
Certificat d’assistència

Destinataris