Gestió de projectes europeus a la Diputació de Barcelona. Nivell avançat

Acció formativa

Gestió de projectes europeus a la Diputació de Barcelona. Nivell avançat

Àrea promotor de formació
Direcció de Relacions Internacionals
Requisits
Haver cursat el Curs de Preparació de projectes europeus bàsic o tenir experiència en la gestió de projectes europeus.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

L'acció formativa ofereix coneixements bàsics i eines per a la gestió de projectes europeus ja aprovats, amb especial atenció a les fases de gestió, implementació, justificació i tancament del projecte:- L'acceptació del projecte- La gestió del partenariat i implementació dels paquets de treball- La gestió tècnica, administrativa i financera- El seguiment i avaluació (intermèdia i final)- La comunicació i capitalització dels resultats- El tancament del projecte- Taula de casos reals- Els reptes i les oportunitats de la participació en projectes europeus

L'objectiu del curs és aprofundir en les fases de gestió d'un projecte europeu, centrant-se en la implementació, el seguiment, l'avaluació i el tancament del mateix a partir de l'exemplificació amb projectes ja tancats i amb casos pràctics.

La metodologia combinarà l'exposició de coneixements teòrics amb la realització de casos pràctics.
Certificat d’assistència

Destinataris