Gestió de la informació turística

Acció formativa

Gestió de la informació turística

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis de Turisme
Requisits
S’aconsella haver realitzat prèviament el curs Tècniques d’investigació de mercat aplicades al turisme.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Semipresencial
Durada:
30,0 h
Presencial
9,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
21,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

•Introducció al tractament informàtic de la informació turística.•Fases del procés de tractament de la informació (emmagatzematge, enquestació, etc.).•Mesures estadístiques de síntesi.•Representació gràfica de resultats.•Tècniques d’explotació estadística.•Índex d’especialització.•Anàlisis bivariant i gràfica.

•Interpretar les dades sobre la informació turística.•Realitzar el tractament de dades d'informació turística per tal que siguin comparables i agregables.•Establir mecanismes d’explotació de dades estadístiques.•Aprendre a realitzar informes de conjuntura turística a nivell local.•Conèixer les principals tècniques d’emmagatzematge de la informació turística de les diferents administracions amb competències en turisme.

Treballs de casos pràctics encarregats a través de l’aula virtual i discutits en les sessions presencials
Assistència
Proves d’aprenentatge
Producte de treball
Combinació en la realització d’activitats d’avaluació continuada, participació en l’aula virtual i assistència en les sessions presencials
Certificat d’aprofitament

Destinataris