Formació PVI: Operadors de sector - 1 Completa

Acció formativa
Formació PVI: Operadors de sector - 1 Completa
Àrea promotor de formació:
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari
Requisits:
Aquest curs s'adreça als operadors de sector contractats temporalment per primer cop en el Pla d'Informació i Vigilància contra incendis forestals de l'Of. Tèc. de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari.
Nombre de participants: Mínim 1 | Òptim 25 | Màxim 50
Canal:
Presencial + videoformació + en línia
Durada: 22,0 h | Presencial 4,0 h | Videoformació 7,5 h | Treball en línia 10,5 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. El Pla d’Informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)
2. Conceptes bàsics d’incendis forestals
3. L’organització dels incendis a Catalunya
4 Xarxa de Parcs Naturals (XPN)
5. Comunicacions
6. Cartografia
7. Meteorologia8.Infraestructures de prevenció d’incendis forestals9.Conducció de vehicles tot terreny/Seguretat en torres de guaita
10.Legislació
11.Les tasques al PVI
12 Metodologies de funcionament del PVI
13. Metodologies de funcionament dels controls.

. Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'operador de sector.

Desenvolupament de continguts teòrics en format semipresencial amb resolució de casos pràctics i videoconferències amb suport de presentacions ptt.
Assistència
Assistència i participació a les sessions, revisió de materials de l'aula virtual i compleció de qüestionaris.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Operador comunicacions Prevenció d'incendis forestals
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Tècnic auxiliar plans emergència incendis forestals Prevenció d'incendis forestals