Els Fons de Recuperació i Resiliència de la UE: oportunitats per als ens locals

Acció formativa

Els Fons de Recuperació i Resiliència de la UE: oportunitats per als ens locals

Àrea promotor de formació
Direcció de Relacions Internacionals
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
20
Màxim
40
Canal
Videoformació
Durada:
1,5 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
1,5 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

Introducció als programes i projectes de la EU El Marc financer pluriennal, Next generation EU, el Fons de resiliencia i recuperació prioritats i quines oportunitats s'obren als ens locals

Donar a conèixer els Fons de recuperació i resiliència en el marc del pressupost de la UE i relació amb el Marc financer pluriennalConèixer els eixos prioritaris i resta d'informacó d'interès

Exposició de la informació disponible i resolució de dubtes
Assistència
Assistència
Certificat d’assistència

Destinataris