Elaboració de menús

Acció formativa

Elaboració de menús

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Presencial
Durada:
10 h
Presencial
10 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

-Dietètica i nutrició:
Necessitats nutricionals segons l'edat.
Programació equilibrada de menús.
Planificació mensual.
Preparats en forma de puré.
Dietes terapèutiques
Recomanacions dietètiques en les principals patologies cròniques.

- Seguretat alimentària:
Elaboracions segures dels plats.
Higiene personal i actituds higièniques en totes les fases del procés.
Autocontrols alimentaris.

- Programar menús adequats per als usuaris en funció de les seves necessitats i patologies (dietes especials, malalties cròniques) i de les pràctiques higièniques correctes en les elaboracions per a garantir la seguretat alimentària.

El docent exposarà els continguts del programa del curs. En la mesura del possible i en la segona sessió s'agruparà als participants i es treballarà amb casos pràctics adaptats a cada col·lectiu.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Cohesió social, ciutadania i benestar Cuiner Cuina