El factor infraestructura en la seguretat viària. Conceptes bàsics

Acció formativa

El factor infraestructura en la seguretat viària. Conceptes bàsics

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits
Gestió de la xarxa de carreteres o de l'espai públic municipal. Redacció d'informes, estudis i projectes constructius i direccions d'obres a l'entorn viari.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
10,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
5,5 h
Treball en línia
4,5 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Accidentalitat: definició, conceptes bàsics. Jerarquització i mobilitat.- El Pla de Seguretat viària de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.- Actuacions de baix cost de seguretat viària. Tipologies, criteris d’implantació i exemples- Millora de la seguretat viària dels usuaris vulnerables de la xarxa de la Diputació de Barcelona.- Resolució d’un cas pràctic de millora de la seguretat viària en àmbit urbà.- Resolució d’un cas pràctic de millora de la seguretat viària en àmbit interurbà.

- Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària a les vies de la xarxa de carreteres de la Diba

Exposició teòrica amb participació activa de l'alumnatResolució de casos pràctics
Certificat d’assistència

Destinataris