Eines per facilitar la localització dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la Diputació de Barcelona

Acció formativa
Eines per facilitar la localització dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la Diputació de Barcelona
Àrea promotor de formació:
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Requisits:
Personal de la Diputació de Barcelona que tinguin coneixements previs de l’Agenda2030 i els Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS) o que hagin cursat un curs d’introducció als ODS.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 14 | Màxim 16
Canal:
Videoformació
Durada: 9,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 9,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

El curs abordarà aspectes que poden donar suport als governs locals per incorporar l'Agenda 2030 en la seva planificació estratègica.• Com traduir els ODS a les polítiques locals?• Les fases de la localització: sensibilització i incidència política, alineament, implementació i monitoreig.• L'alineament de l'Agenda 2030: què s'està fent ja i què queda per fer.• El valor afegit de l'Agenda 2030: transversalitat, horitzontalitat, no deixar ningú enrere, inclusió, interconnexió i indivisibilitat.• Incorporació de l'Agenda 2030 en les estratègies dels ens locals i en les actuacions pròpies de la Diputació• Orientacions metodològiques per a la localització dels ODS a través de les diferents fases del procés

L'objectiu del curs és oferir eines i recursos per a la localització dels ODS als tècnics de la Diputació tant per desplegar l’Agenda 2030 internament com en les seves actuacions cap al territori. • Identificar les oportunitats d'innovació i transformació de les polítiques públiques locals que ofereix l'Agenda 2030.• Promoure l'apropiació de l'Agenda 2030 i del seu valor afegit entre els i les treballadors/es de la Diputació.• Donar suport per alinear els ODS en les actuacions adreçades al territori • Acompanyar els i les participants en com localitzar els ODS a través de les diferents fases del procés (sensibilització i incidència política, alineament, implementació, monitoreig).

La metodologia emprada combinarà l’exposició teòrica amb pràctiques i dinàmiques en grup utilitzant els mitjans que ens ofereix la videoformació.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Més d'una àrea Cap oficina Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Més d'una àrea Cap servei Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap secció Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap unitat Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari serveis Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió cultura Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic comerç Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic gestió programes promoció econòmica i ocupació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic gestió turística Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic educació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic esports Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic joventut Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic consum Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic gestió polítiques socials Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic salut pública Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió medi natural Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió ús públic espais naturals Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió participació ciutadana Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió programes europeus i solidaritat Orientació de servei a la ciutadania