Eines col·laboratives en un entorn nou

Acció formativa

Eines col·laboratives en un entorn nou

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Es imprescindible que els destinataris tinguin un domini avançat de l'ús d'internet: utilitzar els cercadors i les eines al núvol amb fluïdesa i naturalitat.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
10,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
1,5 h
Treball en línia
8,5 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

•El treball col·laboratiu.•Endinsar-nos a la web 2.0 i a les eines i entorn de treball col·laboratiu.•Eines per a l’enviament de fitxers grans.•Eines per al debat i la comunicació en equip. •Eines per a la gestió i per a la recollida d'informació. •Eines per a la gestió de projectes.•Seguretat al núvol: Conceptes bàsics de seguretat, com gestionar-la.

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:•Conèixer què és el treball col·laboratiu i les seves principals característiques.•Conèixer els beneficis del treball al núvol i de les noves metodologies associades.•Identificar les principals eines col·laboratives per millorar la productivitat i el treball en equip.

Previ al taller es farà arribar un qüestionari als participants per saber els seus coneixements previs en ofimàtica, internet i eines 2.0, experiència professional, si utilitzen aquestes eines i amb quin programari solen treballar i les seves necessitats. El taller combina: •la visualització dels participants de càpsules o vídeos explicatius. •3 sessions de videoformació de 30 minuts per donar les instruccions i resoldre els dubtes.•el treball autònom del participant a una aula virtual a l'entorn Formadiba.Durant el treball autònom, cada participant haurà de realitzar les activitats o exercicis proposats sobre els continguts treballats a les càsules o vídeos explicatius que lliurarà a l’aula virtual i comptaran amb el seguiment i correcció del docent.
Proves d’aprenentatge
El docent plantejarà unes activitats d'avaluació continuada durant tot el taller i es lliurarà mitjançant l'aula virtual del taller.Els participants realitzaran activitats pràctiques continuades i comptaran amb el seguiment i correcció del docent.A més, a les sessions de videoformació s'aprofitarà per resoldre dubtes i correcció de les activitats.
Certificat d’aprofitament

Destinataris