Educació per al desenvolupament i la ciutadania global a la Diputació de Barcelona

Acció formativa

Educació per al desenvolupament i la ciutadania global a la Diputació de Barcelona

Àrea promotor de formació
Direcció de Relacions Internacionals
Requisits
Es prioritzarà aquell personal de les àrees i departaments de la Diputació que desenvolupin polítiques locals i regionals en les quals hi hagi un major potencial per posar en marxa propostes d'educació per al desenvolupament i ciutadania global.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
22
Canal
Presencial
Durada:
12,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

El curs abordarà aspectes teòrics, pràctics i metodològics vinculats a l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global.- Definicions, concepcions i elements de l’EpDCG, partint dels diversos referents teòrics existents.- Reptes actual de l'EpDCG i vinculació amb altres enfocaments (educació ambiental, coeducació, educació per la pau i els drets humans)- Caracterització de l'EpDCG local i supralocal: valor afegit dels governs locals, oportunitats i limitants. Mapeig d'actors i xarxes i presentació d'exemples. - Metodologies per treballar l'EpDCG a l'àmbit local i supralocal, exemples d’experiències i bones pràctiques, i instruments que permetin valorar la dimensió crítica i transformadora de les propostes educatives.

L’educació per al desenvolupament és un procés d’aprenentatge orientat a la construcció d’una ciutadana crítica, activa i compromesa amb la promoció del desenvolupament sostenible i la transformació de les causes que generen desigualtats, conflictes i vulneració de drets humans al món. Vincula l'acció local amb la seva dimensió global i questiona coneixements, valors i actituds per produir transformacions. Objectius:- Conèixer el concepte, l’evolució i els continguts bàsics de l’educació per la desenvolupament i la ciutadania global (EpDCG) com a eina de canvi i transformació.- Identificar el valor afegit de l'àmbit local i supralocal per treballar l'EpDCG així com els instruments, actors i metodologies pròpies.

El curs ofereix una formació teòrica – pràctica. Es treballarà des d’un enfocament vivencial, partint sempre d'experiències de les persones participants i amb dinàmiques que facilitin la reflexió i l’apropiació dels continguts.
Certificat d’assistència

Destinataris