eAdministració als Ens del Sector Públic Diba: formació transversal en recursos jurídics, documentals, organitzatius i eines eAdm

Acció formativa

eAdministració als Ens del Sector Públic Diba: formació transversal en recursos jurídics, documentals, organitzatius i eines eAdm

Àrea promotor de formació
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits
Personal dels Ens del sector públic de la Diputació de Barcelona que participen en la tramitació administrativa ordinària del seu organisme públic. Personal administratiu, Tècnic organització, altres persones implicades en el projecte per cadascun dels OOAA
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
30
Màxim
50
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
30,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
20,0 h
Treball en línia
10,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

· L’administració digital des de la vessant jurídica.· La gestió documental en l’entorn digital.· Serveis oberts: la Seu electrònica, el Catàleg de tràmits i serveis, i el Portal de la Transparència· Identificació digital i signatura electrònica· La dimensió digital en la contractació administrativa

- Identificar els elements clau en matèria d'administració digital i gestió en l'entorn digital.- Aplicar les prescripcions establertes en la normativa espanyola i catalana en matèria d'administració digital i gestió en l'entorn digital.

- Presentació teòrica dels conceptes així com exemples pràctics per part del formador/a.- Torn de paraula obert per a la resolució dubtes per part del formador/a durant la vídeoconferència.- Resolució d’exercicis teoricopràctics asíncrons en l'entorn de l'aula virtual.
Assistència
Proves d’aprenentatge
- L'assistència a les sessions per videoconferència serà obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.- La realització dels tests/proves de final de mòdul seran obligatòries per obtenir l’acreditació.
Certificat d’aprofitament

Destinataris