Dissenya els teus materials de difusió

Acció formativa

Dissenya els teus materials de difusió

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Els participants han de tenir coneixements de les eines digitals bàsiques i d'eines o aplicacions en línia i es imprescindible tenir un domini avançat de l'ús d'internet.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
12,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
4,5 h
Treball en línia
7,5 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

•Fonaments de disseny gràfic: funcions, elements i els rols.•Elements bàsics del disseny: ús de les imatges, el text i les tipografies, les formes, les icones i els símbols.•Eines o aplicacions en línia: ús d’eines pel disseny gràfic i composició i format.

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:•Identificar els fonaments bàsics del disseny per a l'elaboració de materials de difusió.•Adquirir nocions bàsiques i operatives de composició, d'organització de la informació, l'ús de les imatges i la tipografia o quins recursos gràfics tenen els canals de comunicació digital.•Crear un material de difusió amb eines o aplicacions en línia per a la seva publicació en un canal digital.

El taller combina les sessions de videoformació amb el treball autònom del participant a una aula virtual a l'entorn Formadiba.La dinàmica de les sessions de videoformació serà molt pràctica i participativa. A les sessions de videoformació s'explicaran els conceptes bàsics acompanyats de demostracions i/o exemples. Els participants durant la setmana i com a treball autònom podran posar en pràctica els coneixements adquirits mitjançant les activitats relacionades amb el disseny del material de difusió que hauran de lliurar a l’aula virtual.
Proves d’aprenentatge
Els participants hauran d'elaborar un producte gràfic real autoeditable: cartell, tríptic, invitació, postal, flyer, post per les xarxes socials, baner per un blog/web, una presentació, una portada, un anunci, etc. d'acord amb els continguts treballats, amb les diferents eines o aplicacions en línia.S'avaluaran les activitats proposades pel docent que es lliuraran a l’aula virtual. Es faran pràctiques continuades sobre els conceptes treballats en les diferents eines i aplicacions en línia.A més, a les sessions de videoformació s'aprofitarà per resoldre dubtes i correcció de les activitats.
Certificat d’aprofitament

Destinataris