Curs de planificació turística

Acció formativa

Curs de planificació turística

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis de Turisme
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Semipresencial
Durada:
60,0 h
Presencial
9,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
51,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Casos amb problemàtiques semblants a les que un gestor o tècnic es pot trobar en el seu entorn real. En cada nou cas a què s’accedeix, el participant assumeix un nombre d’etapes del procés de planificació més àmplia, de manera que el primer cas abasta les primeres etapes i el darrer inclou la totalitat de les etapes del procés de planificació.

• Aplicar els coneixements bàsics de planificació sectorial. • Elaborar plans estratègics de turisme. • Valorar la importància de la planificació turística en l’èxit d’una destinació.

Treballs de casos pràctics encarregats a través de l’aula virtual i discutits en les sessions presencials.El curs s’ha pensat com una eina aplicada per tal que els participants puguin anar progressant pas a pas en les diferents etapes que s’identifiquen en el procés de planificació estratègica de l’activitat del turisme d’un àmbit local.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Producte de treball
Certificat d’aprofitament

Destinataris