Crea un videotutorial amb captura de pantalla del PC

Acció formativa

Crea un videotutorial amb captura de pantalla del PC

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Els participants que per a la seva feina necessitin elaborar tutorials demostratius. Els participants han de tenir coneixements de les eines digitals bàsiques i d'eines o aplicacions en línia i es imprescindible tenir un domini avançat de l'ús d'internet.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
16,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
6,0 h
Treball en línia
10,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

•Requeriments recomanables i pedagògics d’un videotutorial funcional.•Fases necessàries per a l’elaboració d’un videotutorial: la planificació, la guionització de la gravació i els recursos de música i so.•El programari i les eines que utilitzarem per l’elaboració d’un videotutorial: funcionalitats del programa de captura de vídeo de la pantalla i funcionalitats del programa d'edició de vídeo.•Producció del propi videotutorial.

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:•Conèixer les recomanacions generals per l’enregistrament d'un videotutorial. •Elaborar la planificació i el guió del videotutorial.•Utilitzar el programa de captura de vídeo de la pantalla de l'ordinador i de l'editor de vídeos. •Produir un videotutorial funcional.

El taller combina les sessions de videoformació amb el treball autònom del participant a una aula virtual a l'entorn Formadiba.La dinàmica de les sessions de videoformació serà molt pràctica i participativa. A les sessions de videoformació s'explicaran els conceptes bàsics acompanyats de demostracions i/o exemples. Els participants durant la setmana i com a treball autònom podran posar en pràctica els coneixements adquirits mitjançant les activitats relacionades amb l’elaboració del videotutorial amb captura de pantalla del PC que hauran de lliurar a l’aula virtual.
Proves d’aprenentatge
Els participants hauran d'elaborar videotutorial amb captura de pantalla del PC. S'avaluaran les activitats proposades pel docent que es lliuraran a l’aula virtual. Es faran pràctiques continuades sobre els conceptes treballats per l’elaboraració d’un videotutorial amb captura de pantalla del PC.A més, a les sessions de videoformació s'aprofitarà per resoldre dubtes i correcció de les activitats.
Certificat d’aprofitament

Destinataris