Coneixements bàsics de seguretat viària

Acció formativa

Coneixements bàsics de seguretat viària

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits
Formació adreçada al personal de suport administratiu i de gestió.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
30
Canal
Videoformació
Durada:
3,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
3,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Accidentalitat: definició i conceptes bàsics.- Jerarquització.- Mobilitat.

- Adquirir coneixements bàsics sobre seguretat viària.

S’exposaran aspectes teòrics relacionats amb la seguretat viària amb el suport d’una presentació en power point i/o altre material audiovisual. Els participants poden intervenir si calen aclariments.
Assistència
Assistència.
Certificat d’assistència

Destinataris