Comunicació estratègica des de la biblioteca pública

Acció formativa

Comunicació estratègica des de la biblioteca pública

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
Direccions de Biblioteques i Caps de Zona
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
17
Màxim
24
Canal
Videoformació
Durada:
16,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
8,0 h
Treball en línia
8,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

•Bases de la comunicació estratègica•Pla de comunicació•Àmbits fonamentals de la comunicació institucional•Mitjans i xarxes de comunicació

•Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.•Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Seminari productiu en què els i les participants hauran d'elaborar el pla de comunicació estratègica. S'introduiran criteris, mètodes i eines relatius al tema i aplicació en casos a partir del treball en grup.
Assistència
Producte de treball
Certificat d’assistència

Destinataris