Comunicació estratègica des de la biblioteca pública

Acció formativa

Comunicació estratègica des de la biblioteca pública

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
Direccions de Biblioteques i Caps de Zona
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
17
Màxim
24
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
16 h
Presencial
0 h
Videoformació
8,0 h
Treball virtual
8 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

• Bases de la comunicació estratègica
• Pla de comunicació
• Àmbits fonamentals de la comunicació institucional
• Mitjans i xarxes de comunicació

• Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.
• Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Seminari productiu en què els i les participants hauran d'elaborar el pla de comunicació estratègica. S'introduiran criteris, mètodes i eines relatius al tema i aplicació en casos a partir del treball en grup.
Assistència
Producte de treball
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Comunicació estratègica
Comandament operatiu Cultura Subdirector bibliotecari Comunicació estratègica