Compromís, lideratge i gestió del canvi per a les direccions de les biblioteques

Acció formativa

Compromís, lideratge i gestió del canvi per a les direccions de les biblioteques

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
Direccions de Biblioteques
Nombre de participants:
Mínim
150
Òptim
200
Màxim
220
Canal
Presencial
Durada:
6,0 h
Presencial
6,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
jornada

Programa, avaluació i acreditació

El compromís amb l'organització i l'equip de treballEl lideratge inspirador en un context d’alta complexitatEl canvi i la transformació com a estratègia de desenvolupament exponencial

Aconseguir, mitjançant el joc i la idea del compromís, inspirar a les direccions per tal que liderin el projecte de la biblioteca, i desenvolupin el talent del seu equip, superant les pors i incerteses en què es poden trobar immerses.Sensibilitzar les direccions a experimentar el canvi com una oportunitat per promoure la transformació com part natural de la cultura organitzativa.

Jornada experiencial que inclou una metodologia de dinàmiques de grup i una conferència inspiradora.
Certificat d’assistència

Destinataris