Com serà el turisme de natura del futur? Taller de creació de producte

Acció formativa

Com serà el turisme de natura del futur? Taller de creació de producte

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis de Turisme
Requisits
les edicions d'aquesta acció formativa es programaran territorialment, consulteu el calendari
Nombre de participants:
Mínim
5
Òptim
7
Màxim
7
Canal
Videoformació
Durada:
3,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
3,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

• Donar pautes per a la creació de productes i experiències adreçats a públics segmentats.• Aprendre a partir de productes que ja s’estan comercialitzant.• Ajudar a millorar la qualitat dels serveis de les empreses i la seva competitivitat

El taller pretén guiar les empreses en el procés de creació de producte i d’experiències que siguin atractives, que ajudin a lluitar contra l’estacionalitat, millorar la qualitat dels serveis que ofereixen i la seva competitivitat.Per aconseguir-ho, és important conèixer les oportunitats de negoci a l’entorn del turisme actiu i de natura.Una part del taller consistirà en fer un treball en grup, d’anàlisi de productes reals que es comercialitzen actualment.

Videoformació
Assistència
No avaluació
Certificat d’assistència

Destinataris