Com redactar amb eficàcia: tècniques i pràctiques

Acció formativa

Com redactar amb eficàcia: tècniques i pràctiques

Àrea promotor de formació
Òrgan de Política Lingüística de la Diputació de Barcelona
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
30
Màxim
50
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
24,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
7,0 h
Treball en línia
17,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

0. Presentació de la Unitat Lingüística1. La llengua: una realitat viva i canviant 2. Criteris de formalitat3. Criteris de funcionalitat4. Connectors5. Signes de puntuació

- Conèixer els elements del text- Adaptar el text a la situació comunicativa- Conèixer i saber aplicar els criteris de redacció de textos - Utilitzar correctament els connectorsUtilitzar correctament els signes de puntuació

Hi haurà una aula virtual al campus Formadiba per fer l’acollida dels participants, on es desenvoluparà el treball autònom, seguint les pautes i consignes establertes per la formadora. A l'aula virtual els participants trobaran els espais de comunicació a
Proves d’aprenentatge
1. Participar en les activitats proposades pel docent al fòrum. 2. Un total de 5 activitats de treball autònom virtual 3. Activitat final d’avaluació
Certificat d’aprofitament

Destinataris