Com millorar la qualitat i gestió dels serveis públics: eines bàsiques de Lean Management i models de gestió

Acció formativa

Com millorar la qualitat i gestió dels serveis públics: eines bàsiques de Lean Management i models de gestió

Àrea promotor de formació
Gabinet d'Innovació Digital
Requisits
Treballar en una organització que tingui la intenció d'incorporar i implementar elements de millora contínua en la seva gestió ordinària.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Unitat 1. Conceptes i eines bàsiques de millora contínua.- Concepte de qualitat. Concepte de millora contínua. - Eines bàsiques: metodologia PDCA, enquestes de satisfacció, gestió de queixes i suggeriments. - Programari lliure i recursos online.Unitat 2. Filosofia i eines bàsiques de Lean Management.- Concepte de Lean.- Les eines bàsiques: les 5 S, la metodologia Kanban, VSM, etc. - Programari lliure i recursos online.Unitat 3. Introducció als models de gestió de la qualitat. - Què és un model de gestió de la qualitat? - Requisits bàsics - Altres sistemes de gestió que no són models: cartes de serveis, direcció per objectius, etc.Unitat 4. Introducció als models de gestió de la qualitat. - Requisits bàsics i procés d'acreditació de la ISO 9001:2015. - Requisits bàsics i procés d'acreditació de la EFQM. - Programari lliure i recursos online.

- Conèixer els conceptes fonamentals de la qualitat i la millora contínua: aplicar algunes eines bàsiques que s'utilitzen a l'administració pública. - Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines lean relacionades amb la gestió àgil com són les 5 s, la metodologia Kanban, VSM (Value Stream Maping), etc.- Conèixer el model i els beneficis d’implantar un model de gestió ISO 9001 o EFQM.

L'acció formativa es planteja mixta (teòrica i pràctica), prioritzant exercicis pràctics, petits debats, activitats individuals o grupals, sobre la seva organització i el desenvolupament del seu lloc de treball.
Assistència
La participació en les sessions presencials és imprescindible per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris