Catalogació Sierra-virtual

Acció formativa
Catalogació Sierra-virtual
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•S'adreça als tècnics bibliotecaris referents de catalogació.
•Cal formació prèvia en: Marc 21 i RDA.
•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Nombre de participants: Mínim 8 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Videoformació
Durada: 4,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 4,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

•Catalogació
•Entorn
•Registre bibliogràfic nou amb pantalla
•Catalogació per còpia

L'objectiu és que cada biblioteca pugui catalogar els diferents tipus de documents.

Exposició dels comandaments per catalogar amb el programa Sierra.L’explicació teòrica tindrà el suport visual de la projecció en pantalla de les accions descrites a l’entorn Sierra. L’alumne pot seguir així les diferents funcionalitats i processos que el docent va explicant, veient-les en un entorn real.En les sessions, hi haurà preguntes i exercicis pràctics.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent