Catalogació Sierra

Acció formativa

Catalogació Sierra

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
S'adreça als tècnics bibliotecaris referents de catalogació. Cal formació prèvia en: Marc 21 i RDA
Nombre de participants:
Mínim
5
Òptim
10
Màxim
12
Canal
Presencial
Durada:
4,0 h
Presencial
4,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. CATALOGACIÓ2. ENTORN 2.1 Els menús i barres de navegació3. REGISTRE BIBLIOGRÀFIC NOU AMB PLANTILLA 3.1 Camps fixos propis de Sierra 3.2 Camps 008, 007 i capçalera 3.3 Introducció i eliminació de camps 3.4 Camps amb control d’autoritats: nom, matèria i col·lecció 3.4.1 Amb registre d’autoritat 3.4.2 Sense registre d’autoritat4. CATALOGACIÓ PER CÒPIA 4.1 Registre bibliogràfic 4.1.1 Consulta 4.1.2 Selecció 4.1.3 Visualització en MARC 21 4.1.4 Còpia 4.2 Nou registre bibliogràfic 4.2.1 Modificacions 4.2.2 Guardar canvis

L'objectiu és que cada biblioteca pugui catalogar els diferents tipus de documents.

Curs fonamentalment pràctic
Certificat d’assistència

Destinataris