Avaluació d'impacte de l'administració local relativa a la protecció de dades (AIPD) en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

Acció formativa

Avaluació d'impacte de l'administració local relativa a la protecció de dades (AIPD) en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Requisits
Haver realitzat la formació "Anàlisi i gestió de riscos de l'administració local de les activitats de tractament de dades de caràcter personal en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)"
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
30
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Aspectes generals de l'avaluació d'impacte
. Aspectes preparatoris. Valoració de la necessitat de fer una AIPD
. Metodologia de l'avaluació d'impacte de protecció de dades
. Descripció sistemàtica de les operacions d'activitats de tractament
. Valoració de la necessitat i proporcionalitat de les operacions de tractament
. Identificar les amenaces i els riscos
. Avaluar i gestionar els riscos
. Mesures de seguretat aplicables
. Pla d'acció de l'avaluació d'impacte
. Supervisió i revisió de la implantació.

. Identificar la necessitat de realitzar una avaluació d'impacte en protecció de dades.
. Orientar la manera d'abordar l'execució de les AIPD.
. Adquirir els coneixements per poder identificar i categoritzar els riscos que afecten a la privacitat.
. Adquirir els coneixements per avaluar els riscos dels tractaments de dades personals amb els requeriments de l'RGPD.
. Adquirir els coneixements per poder gestionar els riscos.

Sessions presencials amb ordinador.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Referent corporatiu Més d'una àrea Referent protecció dades caràcter personal Protecció de dades de caràcter personal
Tècnic auxiliar Innovació, governs locals i cohesió territorial Tècnic auxiliar informàtica Protecció de dades de caràcter personal
Tècnic especialista Innovació, governs locals i cohesió territorial Tècnic informàtica Protecció de dades de caràcter personal