Analítica a les xarxes socials de les biblioteques públiques

Acció formativa
Analítica a les xarxes socials de les biblioteques públiques
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Adreçat a TB/TAB que gestionin les xarxes socials del seu equipament.

•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 24
Canal:
Presencial
Durada: 8,0 h | Presencial 8,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Introducció al concepte de medició.
• Tipus de mètriques disponibles a les xarxes (Facebook, Twitter, Instagram i YouTube).
• Característiques de l'informe mensual i criteris d'interpretació.
• Valoració crítica de les dades.
• Aplicació de les dades a l'estratègia de continguts.

• Introduir les causes que ens porten a mesurar (relació estreta amb els objectius).
• Introduir els conceptes bàsics (mètriques) i la descripció de l'informe mensual.
• Adquirir competències per l'informe mensual del Whatabout i altres eines gratuïtes d'anàlisi de xarxes (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
• Anàlisi i avaluació (què fem amb les dades?).
• Valorar l'efectivitat de les xarxes socials de la biblioteca a partir de l'informe mensual.

Hi haurà una part teòrica i una de pràctica amb l’anàlisi de casos específics de biblioteques. Els alumnes hauran de portar els informes de les xarxes socials de les seves biblioteques per analitzar.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent