Administració electrònica a la Diba. Model AE-Diba

Acció formativa

Administració electrònica a la Diba. Model AE-Diba

Àrea promotor de formació
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits
Personal de la Corporació que vol conèixer el model d'administració electrònica i ha de fer ús de les eines digitals corporatives per la gestió administrativa en el seu dia a dia.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
6,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
4,0 h
Treball en línia
2,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

• El model d'administració electrònica emprat a la Diputació de Barcelona i com traslladar aquest model a la gestió administrativa del dia a dia.
• Com es construeix l'expedient electrònic? A través de quina aplicació electrònica? (RDD).
• Com podem gestionar els expedients electrònics? A través de quina aplicació electrònica? (GDD).
• Com podem signar documents de creació pròpia? Aplicacions corporatives per signar documents (TeDiba, COSIG i GDD). Quins certificats digitals necessitem per signar en aquestes aplicacions?
• Quins són els canals d'entrada per rebre documentació a la Corporació sota el model d'administració electrònica? Registre electrònic (PMT i CdP), EACAT, digitalització de documents.
• Quins són els canals per trametre documentació interna i externa? EACAT, e-Notum, Correu electrònic.
• Amb quin suport i acompanyament puc comptar en el meu dia a dia?
• Breu repàs de la normativa interna aprovada relacionada amb la implantació de l'administració electrònica a la Diba.

- Conèixer el model d'administració electrònica que s'està implementant a la Diputació de Barcelona.
- Emprar els criteris, instruccions i models corporatius en el marc de la implantació de l'administració electrònica a la Diputació de Barcelona.
- Conèixer les aplicacions corporatives i les diferents eines tecnològiques pròpies de la tramitació electrònica corporativa que formen part del model.

L'acció formativa es realitzarà en 2 sessions de videoformació de 2 hores de durada cadascuna d'elles, i una sessió per setmana. Durant les sessions de videoformació hi haurà una part teòrica i es proposaran uns exercicis sobre com resoldre els problemes operatius de cada dia.A l'aula virtual es penjaran els materials formatius i s’hauran de visualitzar els vídeos de les diferents aplicacions sobre casos d’ús. Hi haurà un fòrum de dubtes per cada bloc, per tal de recollir els casos reals i tractar-los en les sessions virtuals com a casos a resoldre.Al final caldrà que els alumnes realitzin un qüestionari final per verificar la consolidació de conceptes.
Assistència
L'assistència i participació en les sessions virtuals ha de ser el 100% i, al finalitzar les sessions i visualitzar el material penjat a l'aula, caldrà fer un qüestionari per tal de revisar i consolidar les idees i conceptes principals del curs.
Certificat d’assistència

Destinataris