Administració electrònica a la Diba. Model AE-Diba

Acció formativa

Administració electrònica a la Diba. Model AE-Diba

Àrea promotor de formació
Gabinet d'Innovació Digital
Requisits
Personal de la corporació que vol conèixer el model d'administració electrònica a la Corporació i ha de fer ús dels eines digitals corporatives per la gestió administrativa en el seu dia a dia.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
8,0 h
Presencial
8,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

El model d'administració electrònica emprat a la Diputació de Barcelona i com traslladar aquest model en la gestió administrativa del dia a dia.- Com es construeix l'expedient electrònic? A través de quina aplicació electrònica (RDD)- Com podem gestionar els expedients electrònics? A través de quina aplicació electrònica (GDD). - Com podem signar documents de creació pròpia? Aplicacions corporatives per signar documents (TeDiba, COSIG i GDD). I quins certificats digitals necessitem per signar en aquestes aplicacions?- Quins són els canals d'entrada per rebre documentació a la Corporació sota el model d'administració electrònica? Registre electrònic (PMT i CdP), EACAT, digitalització de documents. - Quins són els canals per trametre documentació interna i externa? EACAT, e-Notum, Correu electrònic.- Amb quin suport i acompanyament puc comptar en el meu dia a dia?- Breu repàs de la normativa interna aprovada relacionada amb la implantació de l'administració electrònica a la Diba.

- Conèixer el model d'administració electrònica que s'està implementant a la Diputació de Barcelona.- Emprar els criteris, instruccions i models corporatius en el marc de la implantació de l'administració electrònica a la Diputació de Barcelona.- Conèixer les aplicacions corporatives i les diferents eines tecnològiques pròpies de la tramitació electrònica corporativa que formen part del model.

L’acció formativa es realitzarà en dues sessions de 4 hores de durada cadascuna d'elles, i una sessió per setmana. Durant tot el procés de formació es recolliran els dubtes de casos reals per tal de tractar-los en les sessions formatives.
Certificat d’assistència

Destinataris